Agenda

15 / 16 december 2018

Charles Dickens Festijn.

In Deventer

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 896
Deze week 8520
Deze maand 24308
Sinds 09-2011 2513666

Het Engelse alfabet 

 

Het Engelse alfabet - The English alphabet
Het Engels gebruikt exact hetzelfde Romeinse (Latijnse) alfabet als het Nederlands. Het Engelse alfabet heeft 26 letters. Deze letters worden echter wel anders uitgesproken. Hoewel Engels niet als een zeer moeilijke taal beschouwd wordt, vinden veel mensen de uitspraak lastig. En daar is alle reden toe! Het Engels is absoluut niet consequent in spelling en uitspraak. Een bepaalde klank kan door verschillende letters weergegeven worden. En één letter kan verschillende klanken vertegenwoordigen. Hieronder vind je een overzicht van de Engelse letters met aanwijzingen voor de uitspraak. De aanwijzingen geven de uitspraak bij benadering weer. Een precieze weergave is onmogelijk. Een belangrijk punt is dat klinkers in het Engels meestal langer uitgesproken worden dan in het Nederlands, ook als het korte klinkers zijn. De ie-klank in meet wordt langer aangehouden dan onze uitspraakweergave miet. Ook bath heeft een lange korte A. Probeer de A uit te spreken als in het Nederlandse bad, maar houd hem twee keer zo lang aan: ba-ath.

Ontbrekende klanken
De Engelse uitspraak is moeilijk voor een Nederlander. Maar andersom is evengoed waar! Het Nederlands heeft bepaalde klanken die niet of nauwelijks in het Engels voorkomen. Voor een Engelstalige zijn deze klanken dan ook moeilijk uit te spreken.
De volgende klanken komen niet of nauwelijks in het Engels voor:
De lange U als in vuur.
De lange A als in raam.
De harde, schrapende G als in lach of Bach.
De lange Eu als in keuken.
De Ui als in buiten.
De Ij / Ei als in wijn of mei.

 

 

Verder lezen
Het Engelse telefoonalfabet - In Nederland zeggen we "De A van Anton", maar wat zeggen ze in het Engels?

 

 

Hoofd-letter Kleine letter Naam Uitspraak Opmerkingen
A a a a / e Als A: bath (bath)
Als korte E: bad (bed)
Als lange E: case (kees)
B b bee b  
C c cee k / s / stom Als K: country (kontrie).
Als S: century (senturie).
Stom: black (blek).
D d dee d  
E e e e / i / ie / u / stom Als E: bed (bed).
Als korte I: beer (bir).
Als lange Ie: meet (miet).
Aan het eind van een woord vaak stom: case (kees), service (survis).
F f ef f  
G g gee g / tsj / sj / dzj / stom Geen schrapende G zoals in het Nederlands, maar zacht, zoals in goal.
Als Tsj: huge (hjoetsj).
Als Dzj: genius (dzjienius), gender (dzjender).
Als Sj: change (tsjeensj).
Stom: high (haih).
H h aitch / haitch h / j / stom Als H: here (heer)
Stom: hour (our)
Als J: ship (sjip)
I i i i / ai / u Als I: king (king).
Als Ai: time (taim).
Als U: first (furst), sir (sur).
J j jay j / dj / dzj Als J: hallelujah (hallelujah)
Als Dj: Jack (Djek), joy (djoj), job (djob).
Als Dzj: Jane (Dzjeen).
K k kay k / stom Als K: king (king).
Stom: knee (nie), knife (naif), knight (naiht).
L l el l  
M m em m  
N n en n  
O o o o / oe / e Korte O: border (border)
Lange O: show (sjoow)
Oe: Cool (koel)
Korte E: station (steesjen).
P p pee p  
Q q cue kw  
R r ar r De letter R is in het Engels zachter dan in het Nederlands. De Engelse R wordt meestal uitgesproken zoals in het Nederlands aan het eind van een woord, zoals in meer. Niet zoals in rond.
S s ess s / stom Als S: silent (sailent).
Stom: island (ailand).
T t tee t / sj Als T: cat (ket).
Als Sj: station (steesjen).
U u u oe / joe / u / ju Als U: burn (burn).
Als Ju: during (djuring).
Als Oe: include (inkloed).
Als Joe: use (joes).
V v vee v  
W w double-u w / stom Als W: warm (warm).
Stom: windows (windoos), two (toe).
X x eks ks  
Y y wy j / i / ai Aan begin van woord of lettergreep als J.
yes (jes)
Aan eind van woord meestal als Ai.
cry (krai), July (Djoelai)
Of als Ie:
January (Djanoe-erie)
Gevolgd door medeklinker meestal als I.
Crystal (kristel).
Maar ook wel als Ai:
tyre (tajr).
Z z zed / zee z / zj Een zeldzame letter in het Engels. De letter Z komt vrijwel niet voor in Engels woorden van Germaanse oorsprong. Vergelijkbare woorden die in het Nederlands met een Z geschreven worden, worden in het Engels vaak met een S geschreven, denk aan zuid / south en zee / sea.
Als Z: Zone (zoon).
Als Zj: seizure (siezjur)

 
Citaat van de dag

"Een boek is als een mens - spitsvondig en saai, moedig en laf, mooi en lelijk. Voor elke bloemrijke gedachte zal er een natte, schurftige bastaardpagina zijn en voor elke duikvlucht is er een tik op de vleugels om ons eraan te herinneren dat de was de vleugels niet bijeenhoudt zo dichtbij de zon.
A book is like a man - clever and dull, brave and cowardly, beautiful and ugly. For every flowering thought there will be a page like a wet and mangy mongrel, and for every looping flight a tap on the wing and a reminder that wax cannot hold the feathers firm too near the sun. "
- John Steinbeck -
(1902-1968)
Amerikaans schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail- Cursussen Engels - Zelfstudie.
- Cursussen Engels - Online.
- Leerboeken & Taalgidsen.

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA Information in English