Agenda

15 / 16 december 2018

Charles Dickens Festijn.

In Deventer

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 443
Deze week 10257
Deze maand 37474
Sinds 09-2011 2568002

Zelfstandige naamwoorden - Nouns
Zelfstandige naamwoorden

 

 

 

Definitie van zelfstandige naamwoorden
Een zelfstandig naamwoord verwijst naar een bepaalde zaak. Een zelfstandig naamwoord kan concreet zijn (bijvoorbeeld "de steen", of abstract (bijvoorbeeld "de liefde").

 

Zelfstandige naamwoorden in het Engels
Zelfstandige naamwoorden kunnen in het Engels bepaald of onbepaald zijn, en enkelvoud of meervoud.

 

 

Bepaling
De bepaling van zelfstandige naamwoorden wordt gedaan door lidwoorden.

 

 

Meervoud
Het meervoud van zelfstandige naamwoorden wordt gevormd door achtervoegsels of een klinkerwisseling.
Bij verreweg de meeste woorden wordt het meervoud gevormd door een -s achter het enkelvoud te voegen.
Veel woorden die eindigen op een -y krijgen zowel een klinkerwisseling als een -s, uitgezonderd de woorden die al op een andere klinker + y eindigen. Een klein aantal woorden is in het enkelvoud en in het meervoud hetzelfde. Sommige woorden zijn altijd meervoud, er bestaat geen enkelvoudsvorm van. Dit heet pluralia tantum. Tenslotte zijn er nog onregelmatige meervouden.

 

 Voorbeelden


Meervoud met -s

house - houses
apple - apples
book - books

Meervoud met klinkerwisseling
man - men
woman -women
goose - geese
foot - feet
mouse - mice
tooth - teeth


Woorden eindigend op -y

hobby - hobbies
baby - babies
country - countries
cherry - cherries
lady - ladies
ally - allies

 

Woorden eindigend op klinker + -y
day - days
play - plays
way -ways
toy - toys
alley - alleys

Geen verschil tussen enkelvoud en meervoud

One sheep - two sheep
One deer - two deer
One swine - two swine (het meervoud swines komt ook vaak voor, maar wordt als fout gezien)

Altijd meervoud (Pluralia tantum)

jeans
glasses
trousers
scissors

Onregelmatig
child - children
Citaat van de dag

" Er komt een tijd dat mensen naar de geschiedenis kijken of een blik werpen op wat oude kranten en zich verbijsterd afvragen - Heeft zó'n wereld echt bestaan? -
A time will come when men will sit with history before them of some old newspapers before them and ask incredulously - Was there ever súch a world? - "
- H.G. Wells -
(1866-1946)
Engels science fiction-schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail- De Engelse taal leren?
- Cursussen Engels - PC & Online
- Leerboeken & Taalgidsens

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA Information in English