Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

15 / 16 december 2018

Charles Dickens Festijn.

In Deventer

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 863
Deze week 8487
Deze maand 24275
Sinds 09-2011 2513633

Bijbelverhalen - Bible stories
 

 

 

de Schepping Creation
Adan en Eva Adam and Eve
de Zondeval The Fall of Man
Kaïn en Abel Cain and Abel
de Toren van Babel The tower of Babel
de Zondvloed Noah and the Flood
Abram verlaat zijn geboorteland Abram's migration
Sodom and Gomorra Sodom and Gomorrah
Hagar en Ismaël Hagar and Ishmael
De opdracht om Isaäk te offeren The Binding of Isaac
Jakob en Esau Jacob and Esau
Jakobs ladder Jacob's Ladder
Jakobs gevecht met de Engel Jacob wrestles with an angel
Jozef als slaaf verkocht Joseph enslaved
De Schenker en de Bakker The Butler and the Baker
De dromen van de Farao Pharaoh's Dreams
Mozes in een Rieten Mandje op de Nijl Moses in a Reed Basket on the River Nile
De brandende braamstruik The Burning Bush
De Tien Plagen van Egypte The Ten Plagues of Egypt
de Uittocht uit Egypte The Exodus
De Doortocht door de Rode Zee Passage of the Red Sea
de Tien Geboden The Ten Commandments
Het Gouden Kalf The Golden Calf
De Verspieders Doen Verslag The Report of the Spies
Bileam en de ezel Balaam and the Donkey
de Val van Jericho The Fall of Jericho
Simson en Delila Samson and Delilah
Boaz en Ruth Boaz and Ruth
David en Goliath David and Goliath
Daniël in de Leeuwenkuil Daniel in the Lion's Den
Jona in de Vis Jonah and the Fish
de Geboorte van Jezus The Nativity of Jesus
de Wijzen uit het Oosten The Three Wise Men from the East
De Kindermoord van Bethlehem The Massacre of the Innocents
de Verzoeking in de woestijn The Temptation of Christ
de Bergrede The Sermon on the Mount
de Parabel van de Zaaier The Parable of the Sower
de Parabel van het Verloren Schaap The Parable of the Lost Sheep
de Parabel van de Verloren Zoon The Parable of the Prodigal Son
de Parabel van de Barmhartige Samaritaan The Parable of the Good Samaritan
De Wonderbare Spijziging Feeding the Multitude /
The Miracle of the Loaves and Fish
Wie zonder Zonde Is, Werpe de Eerste Steen. Let He Who Is without Sin Cast the First Stone
de Intocht van Jezus in Jeruzalem the entry of Jesus into Jerusalem
Het Laatste Avondmaal The Last Supper
de Kruisiging van Jezus The Crucifixion of Jesus
de Opstanding van Jezus The Resurrection of Jesus
De Emmaüsgangers On the Way to Emmaus /
The Emmaus Road Story
Het zendingsbevel The Great Commission
de Hemelvaart van Jezus The Ascension of Jesus
Het Laatste Oordeel The Last JudgmentCitaat van de dag

"Een boek is als een mens - spitsvondig en saai, moedig en laf, mooi en lelijk. Voor elke bloemrijke gedachte zal er een natte, schurftige bastaardpagina zijn en voor elke duikvlucht is er een tik op de vleugels om ons eraan te herinneren dat de was de vleugels niet bijeenhoudt zo dichtbij de zon.
A book is like a man - clever and dull, brave and cowardly, beautiful and ugly. For every flowering thought there will be a page like a wet and mangy mongrel, and for every looping flight a tap on the wing and a reminder that wax cannot hold the feathers firm too near the sun. "
- John Steinbeck -
(1902-1968)
Amerikaans schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA Information in English