Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

15 / 16 december 2018

Charles Dickens Festijn.

In Deventer

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 860
Deze week 8484
Deze maand 24272
Sinds 09-2011 2513630

Boerderijdieren - Farm animals
 

vee 1) cattle
2) livestock
pluimvee poultry
lastdier 1) pack animal
2) beast of burden
boer farmer
arme boer peasant

 

 

 

 

diersoort schaap sheep
mannetje ram ram
gecastreerd mannetje hamel wether
vrouwtje ooi ewe
jong lam lamb
groep kudde 1) flock
2) herd
roep blaten to bleat
uitroep bè! baa!
vlees schapenvlees mutton
vacht wol wool
paarlustig 1) rams
2) boks
in heat
waar ze leven weide 1) pasture
2) meadow
waar ze leven stal fold
verzorger herder shepherd
     
diersoort rund cattle
mannetje stier bull
gecastreerd mannetje os ox
vrouwtje koe cow
jong kalf calf
groep kudde herd
roep loeien to low
uitroep boe! moo!
vlees rundvlees beef
huid leer leather
product melk milk
verzorging melken to milk
paarlustig tochtig in heat
waar ze leven weide 1) pasture
2) meadow
waar ze leven stal cowshed
verzorger koeherder 1) cowherd
2) cowboy (historisch)
     
diersoort paard horse
mannetje hengst stallion
gecastreerd mannetje ruin gelding
vrouwtje merrie mare
jong veulen foal
klein paard pony pony
groep kudde herd
roep hinniken to neigh
uitroep hihihi! neigh neigh!
vlees paardenvlees horsemeat
huid paardenleer horse-hide
product paardenmelk horse-milk
verzorging melken to milk
paarlustig hengstig in heat
waar ze leven weide 1) pasture
2) meadow
waar ze leven stal stable
verzorger paardenhoeder horseherd
     
diersoort geit goat
mannetje bok buck
gecastreerd mannetje hamel wether
vrouwtje sik doe
jong lam kid
groep kudde herd
roep mekkeren to bleat
uitroep beh
vlees geitenvlees chevon
huid geitenleer goatskin
vacht geitenwol goat's wool
product geitenkaas goat's cheese
product geitenmelk goat's milk
verzorging melken to milk
paarlustig ritsig in heat
waar ze leven weide 1) pasture
2) meadow
waar ze leven stal goatshed
verzorger geitenhoeder goatherd
     
diersoort ezel 1) donkey
2) ass
mannetje ezel jack
gecastreerd mannetje 1) oen
2) kluns
gelding
vrouwtje ezelin jenny
jong ezelsveulen foal
groep kudde herd
roep balken to bray
uitroep ia! hee-haw!
vlees ezelsvlees donkey meat
huid ezelsleer donkeyskin
paarlustig hengstig in heat
     
diersoort varken pig
mannetje beer boar
gecastreerd mannetje borg barrow
vrouwtje zeug sow
jong big piglet
groep toom herd
roep knorren to grunt
uitroep oink! oink!
vlees varkensvlees pork
huid varkensleer pigskin
paarlustig 1) beers
2) berig
in heat
waar ze leven modderpoel mud pool
waar ze leven varkensstal pigsty
verzorger varkenshoeder swineherd
     
diersoort kip chicken
mannetje haan 1) rooster
2) cock
gecastreerd mannetje kapoen capon
vrouwtje 1) kip
2) hen
hen
jong kuiken chick
groep toom brood
roep (hen) kakelen to cackle
uitroep (hen) toktok! cluckcluck!
roep (haan) kraaien to crow
uitroep (haan) kukeleku! cock-a-doodle-do!
vlees kippenvlees chicken
product ei egg
paarlustig broeds in heat
waar ze leven ren henrun
waar ze leven kippenhok chicken coop
     
diersoort gans goose
(mv: geese)
mannetje ganzerik gander
vrouwtje gans goose
jong gansje gosling
groep toom gaggle
roep gakken to cackle
uitroep gak! cack!
vlees ganzenvlees goosemeat
product ganzenei goose egg
paarlustig broeds in heat
waar ze leven ren run
verzorger ganzenhoeder gooseherd
     
diersoort kalkoen turkey
mannetje haan 1) gobbler
2) stag (UK)
3) tom (USA)
vrouwtje hen hen
jong kuiken poult
groep toom rafter
roep snateren to gobble
uitroep goh-goh! goh-goh!
vlees kalkoensvlees turkey meat
paarlustig broeds in heat
waar ze leven ren run
     
diersoort eend duck
mannetje woerd drake
vrouwtje eend 1) duck
2) hen
jong eendekuiken duckling
groep vlucht flock
roep kwaken to quack
uitroep kwak! quack!
vlees eendenvlees duck meat
product eendenei duck egg
paarlustig broeds in heat
waar ze leven vijver pond
waar ze leven meer lake
verzorger eendenhoeder duckherd
     
diersoort bij bee
mannetje dar drone
vrouwtje moer bee
functie werker worker
functie koningin queen
jong larve larva
groep zwerm swarm
roep zoemen to buzz
uitroep bzzzz! buzz!
product honing honey
waar ze leven bijenkorf beehive
verzorger imker bee-keeper

 

 

 

 

 
Citaat van de dag

"Een boek is als een mens - spitsvondig en saai, moedig en laf, mooi en lelijk. Voor elke bloemrijke gedachte zal er een natte, schurftige bastaardpagina zijn en voor elke duikvlucht is er een tik op de vleugels om ons eraan te herinneren dat de was de vleugels niet bijeenhoudt zo dichtbij de zon.
A book is like a man - clever and dull, brave and cowardly, beautiful and ugly. For every flowering thought there will be a page like a wet and mangy mongrel, and for every looping flight a tap on the wing and a reminder that wax cannot hold the feathers firm too near the sun. "
- John Steinbeck -
(1902-1968)
Amerikaans schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA Information in English