Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

17 / 18 december 2016

Charles Dickens Festijn.

In Deventer

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 1279
Deze week 2740
Deze maand 33595
Sinds 09-2011 2444051

Familie - Family(Advertentie van Google)

 

familie family (extended family)
gezin family (nuclear family)
verwanten relatives /
kin
naaste verwanten close relatives /
next of kin
verre verwanten distant relatives /
distant kin
verwantschap kinship
bloedverwant consanguine
bloedverwantschap consanguinity
aangetrouwd related by marriage
stamboom family tree
genealogie genealogy
afkomst lineage
voorouder ancestor
nakomeling descendant
nageslacht offspring /
posterity
generatie generation
ouders parents
vader /
papa /
pa
father /
dad /
daddy
moeder /
mama /
ma
mother /
mom /
mommy
kind child /
kid
zoon son
dochter daughter
broers en zussen siblings
broer brother
zus sister
grootouders grandparents
grootvader /
opa
grandfather /
granddad /
granddaddy
grootmoeder /
oma
grandmother /
grandmom /
granny
kleinkind grandchild /
grandkid
kleinzoon grandson
kleindochter granddaughter
overgrootouders great-grandparents
overgrootvader great-grandfather
overgrootmoeder great-grandmother
achterkleinkind great-grandchild
achterkleinzoon great-grandson
achterkleindochter great-granddaughter
oom uncle
tante aunt
oudoom great-uncle
oudtante great-aunt
neef
(kind van je broer of zus)
nephew
nicht
(kind van je broer of zus)
niece
neef
(kind van je oom of tante)
cousin
nicht
(kind van je oom of tante)
cousin
echtelieden spouses
echtgenoot spouse
echtgenote spouse
man husband
vrouw wife
schoonfamilie in-laws
schoonouders parents-in-law
schoonvader father-in-law
schoonmoeder mother-in-law
schoonzoon son-in-law
schoondochter daughter-in-law
zwager brother-in-law
schoonzus sister-in-law
stiefouders stepparents
stiefvader stepfather
stiefmoeder stepmother
stiefkind stepchild
stiefzoon stepson
stiefdochter stepdaughter
stiefbroers en stiefzussen stepsiblings
stiefbroer stepbrother
stiefzus stepsister
halfbroers en halfzussen half siblings
halfbroer
half brother
halfzus half sister
pleeggezin foster family /
foster home
pleegouders foster parents
pleegvader foster father
pleegmoeder foster mother
pleegkind foster child
pleegzoon foster son
pleegdochter foster daughter
pleegbroers en pleegzussen foster siblings
pleegbroer foster brother
pleegzus foster sister
adopteren to adopt
adoptie adoption
adoptieouders adoptive parents
adoptievader adoptive mother
adoptiemoeder adoptive father
adoptiekind adopted child /
adoptee
adoptiezoon adopted son
adoptiedochter adopted daughter
peetschap /
peterschap
sponsorship
peetouders godparents
peetoom godfather
peettante godmother
petekind godchild
peetzoon godson
peetdochter goddaughter
   
Uitdrukkingen Expressions
het zit in de familie it runs in the family

 

 

 (Advertentie van Google)

Citaat van de dag

"Houd de liefde in je hart. Een leven zonder het is als een zonloze tuin met dode bloemen. Het bewustzijn van liefhebben en geliefd zijn voorziet het leven van een warmte en rijkdom dat niets anders vermag
Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. The consciousness of loving and being loved brings warmth and richness to life that nothing else can bring. "
- Oscar Wilde -
(1854-1900)
Iers schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA Information in English