Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

15 / 16 december 2018

Charles Dickens Festijn.

In Deventer

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 718
Deze week 8342
Deze maand 24130
Sinds 09-2011 2513488

Het christelijk geloof - The christian faith
 

 

christendom christianity
christen christian
christelijk christian
Drie-Eenheid Trinity
God God
de Heer the Lord
Jezus Jesus
Christus Christ
de Messias the Messiah
De Heilige Geest The Holy Spirit
Bijbel Bible
Oude Testament Old Testament
Nieuwe Testament New Testament
Evangelie Gospel
kerk church
kathedraal /
domkerk
cathedral
basiliek basilica
klooster monastery
abdij abbey
convent convent
parochie parish
bidden to pray
gebed prayer
het Onzevader the Lord's Prayer
hemel heaven
engel angel
aartsengel archangel
beschermengel guardian angel
gevallen engel fallen angel
hel hell
duivel devil
Satan Satan
de Boze the Evil One
zonde sin
zondaar sinner
zondigen to sin
zondig sinful
berouw tonen to repent
berouw repentance
bevrijding redemption
redding /
verlossing /
heil
salvation
Redder /
Verlosser /
Heiland
Saviour
vergeving der zonden forgiveness of sins
de Tien Geboden the Ten Commandments
de zaligsprekingen the beatitudes
doop baptism
dopen to baptize
de Apostolische Geloofsbelijdenis the Apostles' Creed
belijdenis confirmation
belijdenis doen to be confirmed
bekeren to be converted
bekering conversion
bekeerling convert
het Heilig Avondmaal Holy Communion /
the Lord's Supper
kerkdienst church service
mis mass
een kerkdienst bijwonen to attend a church service
liturgie liturgy
sacrament sacrament
psalm psalm
preek sermon
prediking preaching
preekgestoelte /
kansel
pulpit
hagenpreek field preaching
donderpreek fire-and-brimstone sermon
preken to preach
predikant preacher
kruis cross
crucifix crucifix
kruisteken sign of the cross
een kruisje slaan to make the sign of the cross
kruisiging crucifixion
kruisigen to crucify
het lijden the passion
in tongen praten speaking in tongues
genade grace
discipel /
apostel
apostle
de twaalf discipelen the twelve apostles
abt /
overste
abbot /
prior
abdis /
moeder-overste
abbess /
prioress
monnik monk
non nun
priesterschap priesthood
priester priest
profeet prophet
aalmoezenier chaplain
pastoraat pastoral care
pastoraal pastoral
zendeling missionary
zending /
missie
mission
evangelisatie evangelization
evangelist evangelist
evangeliseren to evangelize
theoloog
theologian
theologie theology
theologisch theological
gezindte /
denominatie
denomination
ziel soul
zondag Sunday
rustdag day of rest
kerkelijk jaar liturgical year
Driekoningen Epiphany
Carnaval Carnival
Paaskring Eastertide
Vastenavond Shrove Tuesday
Aswoensdag Ash Wednesday
Vastentijd /
Veertigdagentijd
Lent
Palmzondag Palm Sunday
Goede Week /
Stille Week
Holy Week
Witte Donderdag Maundy Thursday
Goede Vrijdag Good Friday
Stille Zaterdag Holy Saturday
Pasen Easter
Eerste Paasdag Easter Sunday
Tweede Paasdag Easter Monday
Hemelvaartsdag Ascension Day
Pinksteren Whitsun /
Pentecost
Eerste Pinksterdag Whit Sunday
Tweede Pinksterdag Whit Monday
Kerstkring Christmastide /
Yuletide /
Christmas Season
the Twelve Days of Christmas
Advent Advent
Kerstmis Christmas
Kerstavond Christmas Eve
Eerste Kerstdag Christmas Day
Tweede Kerstdag Boxing Day
amen amen
hallelujah hallelujah

 

 

 
Citaat van de dag

"Een boek is als een mens - spitsvondig en saai, moedig en laf, mooi en lelijk. Voor elke bloemrijke gedachte zal er een natte, schurftige bastaardpagina zijn en voor elke duikvlucht is er een tik op de vleugels om ons eraan te herinneren dat de was de vleugels niet bijeenhoudt zo dichtbij de zon.
A book is like a man - clever and dull, brave and cowardly, beautiful and ugly. For every flowering thought there will be a page like a wet and mangy mongrel, and for every looping flight a tap on the wing and a reminder that wax cannot hold the feathers firm too near the sun. "
- John Steinbeck -
(1902-1968)
Amerikaans schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA Information in English