Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

17 / 18 december 2016

Charles Dickens Festijn.

In Deventer

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 626
Deze week 3722
Deze maand 34577
Sinds 09-2011 2445033

Materiaaleigenschappen - Properties of materials(Advertentie van Google)

 

 

vaste stof solid
vast solid
smelten to melt
(het) smelten melting
gesmolten molten
stollen to solidify
bevriezen to freeze
rijp frost
smeltpunt melting point
vloeistof 1) liquid
2) fluid
vloeibaar 1) liquid
2) fluid
vloeibaarheid 1) liquidity
2) fluidity
druppel drop
verdampen to evaporate
verdamping evaporation
condenseren to condensate
condens condensation
condensatie condensation
gas gas
damp vapour
dampen to vapour
koken to boil
kookpunt boiling point
dauw dew
dauwpunt dew point
stoom steam
stomen to steam
vocht moisture
vochtig humid
vochtigheid humidity
nat wet
droog dry
poeder powder
korrel grain
korrelig granular
korreligheid granularity
brok lump
vlok flake
staaf bar
reep strip
tegel tile
scherf 1) sherd
2) fragment
splinter splinter
folie foil
draad 1) thread
2) string
breekbaar breakable
breekbaarheid breakability
breken to break
gebroken broken
barst 1) crack
2) burst
gebarsten 1) cracked
2) burst
buigen to bend
buigbaar pliable
buigbaarheid pliability
krom 1) bent
2) curved
recht straight
hard hard
zacht soft
zwaar heavy
licht light
scherp sharp
1) bot
2) stomp
blunt
gescheurd torn
scheur tear
scheuren to tear
heel 1) whole
2) intact
kapot broken
1) broos
2) bros
brittle
1) broosheid
2) brosheid
brittleness
taai 1) tough
2) tenacious
taaiheid 1) toughness
2) tenacity
rekken to stretch
rek stretch
uitgerekt stretched
elastisch elastic
elasticiteit elasticity
spannen to strain
gespannen strained
spanning strain
persen to squeeze
geperst squeezed
druk pressure
stroperig 1) viscous
2) viscid
stroperigheid viscosity
stroop viscid
plakkerig sticky
plakkerigheid stickiness
oplossing solution
oplossen to dissolve
oplosbaarheid solubility
concentratie concentration
mengsel mixture
mengen to mix
suspensie suspension
vluchtigheid volatility
vluchtig volatile

 

 

 (Advertentie van Google)

Citaat van de dag

"Als een man genoeg heeft van Londen heeft hij genoeg van het leven, want Londen heeft alles wat het leven te bieden heeft.
When a man is tired of London, he is tired of life, for in London there is all that life can afford. "
- Samuel Johnson -
(1709-1784)
Engels schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA Information in English