Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

15 / 16 december 2018

Charles Dickens Festijn.

In Deventer

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 713
Deze week 8337
Deze maand 24125
Sinds 09-2011 2513483

Water - Water
 

 

De belangrijkste begrippen

 

vijver pond
beek stream
rivier river
kanaal canal
gracht canal
meer lake
oever shore
zee sea
haven harbour (UK)
harbor (USA)
oceaan ocean
duin dune
strand beach
kust coast
waterval 1) waterfall
2) cascade

 

 

 

 

Een uitgebreide lijst van waterterminologie

 

vijver pond
sloot ditch
beek stream
klein beekje brook
kreek creek
rivier river
rivierbron river source /
headwaters
zijrivier tributary
aftakking distributary
rivierarm arm of a river
rivierbedding river bed
meander meander
vlechtende rivier braided river
riviermonding estuary
rivierdelta river delta
kanaal canal
gracht canal
meer lake
oever shore
rivieroever riverbank /
riverside
zee sea
binnenzee inland sea
randzee marginal sea
zeestraat strait
haven harbour (UK) /
harbor (USA)
kade wharf
oceaan ocean
duin dune
strand beach
zeebodem seabed /
bottom of the sea
trog trench
kust coast
zoet water freshwater
zout water saline water
brak water brackish water
waterspiegel water surface
tij tide
eb low tide /
ebb
vloed high tide
stormvloed storm surge /
tidal surge /
storm tide
springtij spring tide
stroom stream
stroomopwaarts upstream
stroomafwaarts downstream
tegen de stroom in against the current
stroomgebied drainage basin
lagune lagoon
baai bay
golf
(grote baai)
gulf
golf
(waterbeweging)
wave
bron source
grondwater groundwater
waterput water well
warmwaterbron hot spring
geiser geyser
waterval waterfall /
cascade
dijk dike
uiterwaard washland
wad mudflat
zandbank shoal /
sandbank
sluis sluice

 

 
Citaat van de dag

"Een boek is als een mens - spitsvondig en saai, moedig en laf, mooi en lelijk. Voor elke bloemrijke gedachte zal er een natte, schurftige bastaardpagina zijn en voor elke duikvlucht is er een tik op de vleugels om ons eraan te herinneren dat de was de vleugels niet bijeenhoudt zo dichtbij de zon.
A book is like a man - clever and dull, brave and cowardly, beautiful and ugly. For every flowering thought there will be a page like a wet and mangy mongrel, and for every looping flight a tap on the wing and a reminder that wax cannot hold the feathers firm too near the sun. "
- John Steinbeck -
(1902-1968)
Amerikaans schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA Information in English