Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

15 / 16 december 2018

Charles Dickens Festijn.

In Deventer

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 1399
Deze week 1399
Deze maand 28616
Sinds 09-2011 2559144

De Bergrede
Het Evangelie volgens Matthëus 5: 1-12
The Gospel according to Matthew 5: 1-12

 

 

Het eerste deel van de Bergrede.

 

 

De Bergrede The Sermon on the Mount
Bij het zien van al die mensen,
ging Jezus de berg op.
Toen Hij neergezeten was,
kwamen Zijn discipelen bij Hem.
Hij opende zijn mond,
en onderwees hen, door te zeggen:
"Zalig zijn de armen van geest,
want van hun is het Hemelse Koninkrijk.
Zalig zijn zij die treuren;
want zij zullen getroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen;
want zij zullen de aarde beërven.
Zalig zijn zij die hongeren
en dorsten naar gerechtigheid;
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen;
want zij zullen barmhartigheid ontmoeten.
Zalig zijn zij die een zuiver hart hebben,
want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vredestichters;
want zij zullen
Gods kinderen genoemd worden.
Zalig zijn zij die
vervolgd worden om de gerechtigheid; want van hun is het Hemelse Koninkrijk.
Zalig bent u,
als de mensen u uitschelden,
en vervolgen, en kwaad van u spreken,
vanwege Mij.
Wees blij en juich;
want u wordt rijkelijk beloond
in de hemel.
want zo ook
hebben zij de profeten vervolgd,
die vóór u kwamen. "
Seeing the multitudes,
Jesus went up onto the mountain. When He had sat down,
His disciples came to Him.
He opened His mouth
and taught them, by saying,
“Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the Kingdom of Heaven.
Blessed are those who mourn,
for they shall be comforted.
Blessed are the gentle,
for they shall inherit the earth.
Blessed are those who hunger
and thirst after righteousness,
for they shall be filled.
Blessed are the merciful,
for they shall obtain mercy.
Blessed are the pure in heart,
for they shall see God.
Blessed are the peacemakers,
for they shall
be called children of God.
Blessed are those who have been persecuted for righteousness’ sake,
for theirs is the Kingdom of Heaven.
Blessed are you
when people reproach you,
persecute you, and speak ill of you,
because of Me.
Rejoice, and be exceedingly glad,
for great is your reward
in heaven.
For that is
how they persecuted the prophets
who were before you. "

 


Engelse tekst gebaseerd op de World English Bible.
Nederlandse tekst gebaseerd op de Statenvertaling.
Beide versies met tekstuele aanpassingen. De teksten op deze site zijn bedoeld om Engels te leren. Daarom heb ik beide versies aangepast om ze meer op elkaar aan te laten sluiten.

 


Citaat van de dag

"Literatuur is zo oud als taal. Het is ontstaan uit de menselijke behoefte eraan en het is niet veranderd, behalve dat de behoefte eraan alleen maar gegroeid is.
Literature is as old as speech. It grew out of human need for it and it has not changed except to become more needed. "
- John Steinbeck -
(1902-1968)
Amerikaans schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA Information in English