Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

17 / 18 december 2016

Charles Dickens Festijn.

In Deventer

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 963
Deze week 4059
Deze maand 34914
Sinds 09-2011 2445370

Johannes 3(Advertentie van Google)

 

Het Evangelie volgens Johannes 3: 12-21
The Gospel according to John, 3: 12-21

 

 

Want alzo lief had God de wereld... For God so loved the world.....
Als Ik u van aardse zaken vertel,
en u niet gelooft,
hoe zult u geloven,
als Ik van hemelse zaken zou spreken?
Niemand is opgestegen naar de hemel,
behalve Hij,
die uit de hemel neergedaald is,
namelijk de Mensenzoon,
Die in de hemel is.
Zoals Mozes de slang in de woestijn omhooggeheven heeft,
zo ook moet de Mensenzoon
opgeheven worden;
Opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven mag hebben.
Want alzo lief had God de wereld, dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, Opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven mag hebben.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld,
om de wereld te veroordelen,
maar opdat de wereld gered zou worden
door Hem.
Wie in Hem gelooft,
wordt niet veroordeeld,
maar wie niet gelooft,
is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
Dit is het oordeel,
dat het licht in de wereld gekomen is,
en de mensen hielden van de duisternis meer dan van licht,
want hun werken waren kwaad.
Want een ieder, die kwaad doet,
haat het licht,
en komt niet tot het licht,
zodat zijn werken niet ontdekt worden.
Maar wie de waarheid doet,
komt tot het licht,
zodat zijn werken zichtbaar worden,
dat zij in God gedaan zijn.
If I told you earthly things,
and you don’t believe,
how will you believe
if I tell you heavenly things?
No one has ascended into heaven,
but He,
Who descended out of heaven,
the Son of Man,
who is in heaven.
As Moses in the wilderness
lifted up the serpent
even so must the Son of Man
be lifted up,
that whoever believes in him
should not perish,
but have eternal life.
For God so loved the world,
that he gave his one and only Son,
that whoever believes in him
should not perish,
but have eternal life.
For God didn’t send His Son
into the world,
to judge the world,
but that the world should be saved, through Him.
He who believes in Him,
is not judged.
He who doesn’t believe
has been judged already,
for he has not believed in the name,
of the one and only Son of God.
This is the judgment,
that the light has come into the world, and men loved the darkness
rather than the light;
for their works were evil.
For everyone who does evil
hates the light,
and doesn’t come to the light,
lest his works would be exposed.
But he who does the truth
comes to the light,
that his works may be revealed,
that they have been done in God.

 


Engelse tekst gebaseerd op de World English Bible.
Nederlandse tekst gebaseerd op de Statenvertaling.
Beide versies met tekstuele aanpassingen. De teksten op deze site zijn bedoeld om Engels te leren. Daarom heb ik beide versies iets aangepast om ze meer op elkaar aan te laten sluiten.

 

 

 (Advertentie van Google)

Citaat van de dag

"Als een man genoeg heeft van Londen heeft hij genoeg van het leven, want Londen heeft alles wat het leven te bieden heeft.
When a man is tired of London, he is tired of life, for in London there is all that life can afford. "
- Samuel Johnson -
(1709-1784)
Engels schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA Information in English