Agenda

Evenementen in Nederland

 

14 en 15 december 2019

Charles Dickens Festijn

te Deventer

 

 

Feest- en gedenkdagen in de Engelstalige wereld

 

23 april  - Engeland

Day of St. George (Sint Jorisdag)

De sterfdag van de patroonheilige van Engeland.

 

 

25 april - Australië en Nieuw-Zeeland

Anzac Day 

Veteranendag. Een dag om stil te staan bij alle Austaliërs en Nieuw-Zeelanders die hebben gediend en gevallen zijn in gewapende conflicten en vredesoperaties. 

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 1230
Deze week 1230
Deze maand 31241
Sinds 09-2011 3343408

Zelfstandige naamwoorden - Nouns
Zelfstandige naamwoorden

 

 

 

Definitie van zelfstandige naamwoorden
Een zelfstandig naamwoord verwijst naar een bepaalde zaak. Een zelfstandig naamwoord kan concreet zijn (bijvoorbeeld "de steen", of abstract (bijvoorbeeld "de liefde").

 

Zelfstandige naamwoorden in het Engels
Zelfstandige naamwoorden kunnen in het Engels bepaald of onbepaald zijn, en enkelvoud of meervoud.

 

 

Bepaling
De bepaling van zelfstandige naamwoorden wordt gedaan door lidwoorden.

 

 

Meervoud
Het meervoud van zelfstandige naamwoorden wordt gevormd door achtervoegsels of een klinkerwisseling.
Bij verreweg de meeste woorden wordt het meervoud gevormd door een -s achter het enkelvoud te voegen.
Veel woorden die eindigen op een -y krijgen zowel een klinkerwisseling als een -s, uitgezonderd de woorden die al op een andere klinker + y eindigen. Een klein aantal woorden is in het enkelvoud en in het meervoud hetzelfde. Sommige woorden zijn altijd meervoud, er bestaat geen enkelvoudsvorm van. Dit heet pluralia tantum. Tenslotte zijn er nog onregelmatige meervouden.

 

 Voorbeelden


Meervoud met -s

house - houses
apple - apples
book - books

Meervoud met klinkerwisseling
man - men
woman -women
goose - geese
foot - feet
mouse - mice
tooth - teeth


Woorden eindigend op -y

hobby - hobbies
baby - babies
country - countries
cherry - cherries
lady - ladies
ally - allies

 

Woorden eindigend op klinker + -y
day - days
play - plays
way -ways
toy - toys
alley - alleys

Geen verschil tussen enkelvoud en meervoud

One sheep - two sheep
One deer - two deer
One swine - two swine (het meervoud swines komt ook vaak voor, maar wordt als fout gezien)

Altijd meervoud (Pluralia tantum)

jeans
glasses
trousers
scissors

Onregelmatig
child - children
Citaat van de dag

"Om heel te zijn. Om volledig te zijn. De wildernis herinnert ons aan wat het betekent om mens te zijn, aan waar we mee verbonden zijn in plaats van waar we van gescheiden zijn.
To be whole. To be complete. The wilderness reminds us of what it menas to be human, what we are connected to rather than what we are separate from. "
- Terry Tempest Williams -
(1955)
Amerikaans schrijfster en natuurbeschermster.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA  Information in English.