Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

Evenementen in Nederland

 

11 en 12 december 2021
Charles Dickens Festijn
te Deventer.
In 2020 gaat het helaas niet door, want Ebenezer Scrooge valt vanwege zijn leeftijd binnen de risicogroep van het Coronavirus.

 

 

Feest- en gedenkdagen in de Engelstalige wereld

 

23 april  - Engeland

Day of St. George (Sint Jorisdag)

De sterfdag van de patroonheilige van Engeland.

 

 

25 april - Australi√ę en Nieuw-Zeeland

Anzac Day 

Veteranendag. Een dag om stil te staan bij alle Austali√ęrs en Nieuw-Zeelanders die hebben gediend en gevallen zijn in gewapende conflicten en vredesoperaties.¬†

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 323
Deze week 3637
Deze maand 32505
Sinds 09-2011 3965450

Een discussie - A discussion
 

 


discussie discussion
discussi√ęren to discuss /
to argue
discussiepunt subject of discussion
standpunt point of view
een verhitte discussie a heated discussion
onderwerp subject /
topic
een gevoelig onderwerp a touchy topic
debat debate
debateren to debate
in debat treden to enter into a debate
mening opinion
meningsverschil divergence of opinion
van mening zijn dat to be of the opinion that
vrijheid van meningsuiting freedom of speech
het ergens mee eens zijn to agree
het ergens niet mee eens zijn to disagree
argument argument
argumentatie argumentation /
reasoning
argumenteren to argue /
to reason
een punt maken to make a point
ergens van uitgaan to assume
aanname assumption
beweren to claim
bewering claim
bewijzen to prove
bewijs proof /
evidence
aantonen to demonstrate /
to show
aantoonbaar demonstrable
overtuigen /
overreden
to convince /
to persuade
overtuiging conviction
overreding persuasion
overtuigend convincing
betwijfelen to doubt
verhelderen to clarify
verheldering clarification
   
Wat vind jij ervan? What do you think of it?
Wat vind jij van ..... ? What do you think of ...
Ik vind dat.... I think that....
Ik vind niet dat ... I don't think that....
Ik geloof dat... I believe that ....
Ik geloof niet dat.... I don't believe that....
Ik ben van mening dat... I am of the opinion that...
Naar alle waarschijnlijkheid ... In all likelihood ...
Daar ben ik het mee eens. I agree with that.
Daar ben ik het niet mee eens. I don't agree with that. /
I disagree with that.
Ik ben het met je eens. I agree with you.
Ik ben het niet met je eens. I don't agree with you. /
I disagree with you.
Dat kan ik maar moeilijk geloven. I find that hard to believe.
Ik denk daar anders over. I beg to differ.
Ik heb gelijk. I am right.
Ik heb altijd gelijk. I am always right.
Ik heb daar geen mening over. I don't have an opinion on the subject.
Dat is geen geldig argument. That is not a valid argument.
Wat een onzin! That's nonsense!
Je overdrijft! You're exaggerating!
Dat is niet waar! That is not true!
Integendeel! On the contrary!
Ik kan het tegendeel aantonen. I have evidence to the contrary.
Jij hebt een beetje teveel fantasie. You have a very active imagination.
Je bent niet helemaal objectief. Your judgment is clouded.
Zie je wel! I told you so!
Ik ben ervan overtuigd dat... I am convinced that...
Ik ben er niet van overtuigd dat...
I am not convinced that...
Ik weet absoluut zeker dat... I am absolutely sure that...
Waar het op neerkomt is.... The bottom line is...
Ik heb daar drie argumenten voor. Ten eerste dat... I have three arguments to support my case. Firstly that ....
Er zijn slechts twee meningen: De mijne en de verkeerde. There are only two opinions: Mine and the wrong one.
Wat mij betreft..... As far as I'm concerned....
Ik ga ervan uit dat.... I assume that....
Ga nooit zomaar ergens van uit! Never assume anything!
Als je zomaar dingen aanneemt, dan neem
jij mij niet serieus, en dan kan ik jou niet serieus nemen.
To assume makes an ass out of u (you) and me.
Ik wil feiten horen! Now, what I want is facts!
Blijf bij de feiten! Stick to the facts!
Ik heb geen idee waar je het over hebt. I have no idea what you're trying to say.
Kun je dat standpunt verhelderen? Can you clarify that point?
Geef nu maar toe dat ik gelijk heb. Just admit that I'm right.
Ik ben nog niet overtuigd. I'm still not convinced.
Wat kan ik nog zeggen om je te overtuigen? What more can I say to persuade you?
Ik zal je zeggen wat ik ervan denk. I'll give you a piece of my mind.
Ik ben voor.... I support....
Ik ben tegen... I oppose...
Ik ben voorstander van... I'm an advocate of....
Ik ben tegenstander van... I'm an opponent of...
zich uispreken voor ... to speak out for ...
zich uitspreken tegen ... to speak out against

 

 

 
Citaat van de dag

"Houd de liefde in je hart. Een leven zonder het is als een zonloze tuin met dode bloemen. Het bewustzijn van liefhebben en geliefd zijn voorziet het leven van een warmte en rijkdom dat niets anders vermag
Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. The consciousness of loving and being loved brings warmth and richness to life that nothing else can bring. "
- Oscar Wilde -
(1854-1900)
Iers schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA  Information in English.