Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

Evenementen in Nederland

 

11 en 12 december 2021
Charles Dickens Festijn
te Deventer.
In 2020 gaat het helaas niet door, want Ebenezer Scrooge valt vanwege zijn leeftijd binnen de risicogroep van het Coronavirus.

 

 

Feest- en gedenkdagen in de Engelstalige wereld

 

23 april  - Engeland

Day of St. George (Sint Jorisdag)

De sterfdag van de patroonheilige van Engeland.

 

 

25 april - Australi√ę en Nieuw-Zeeland

Anzac Day 

Veteranendag. Een dag om stil te staan bij alle Austali√ęrs en Nieuw-Zeelanders die hebben gediend en gevallen zijn in gewapende conflicten en vredesoperaties.¬†

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 186
Deze week 525
Deze maand 7800
Sinds 09-2011 4691406

Het christelijk geloof - The christian faith
 

 

christendom christianity
christen christian
christelijk christian
Drie-Eenheid Trinity
God God
de Heer the Lord
Jezus Jesus
Christus Christ
de Messias the Messiah
De Heilige Geest The Holy Spirit
Bijbel Bible
Oude Testament Old Testament
Nieuwe Testament New Testament
Evangelie Gospel
kerk church
kathedraal /
domkerk
cathedral
basiliek basilica
klooster monastery
abdij abbey
convent convent
parochie parish
bidden to pray
gebed prayer
het Onzevader the Lord's Prayer
hemel heaven
engel angel
aartsengel archangel
beschermengel guardian angel
gevallen engel fallen angel
hel hell
duivel devil
Satan Satan
de Boze the Evil One
zonde sin
zondaar sinner
zondigen to sin
zondig sinful
berouw tonen to repent
berouw repentance
bevrijding redemption
redding /
verlossing /
heil
salvation
Redder /
Verlosser /
Heiland
Saviour
vergeving der zonden forgiveness of sins
de Tien Geboden the Ten Commandments
de zaligsprekingen the beatitudes
doop baptism
dopen to baptize
de Apostolische Geloofsbelijdenis the Apostles' Creed
belijdenis confirmation
belijdenis doen to be confirmed
bekeren to be converted
bekering conversion
bekeerling convert
het Heilig Avondmaal Holy Communion /
the Lord's Supper
kerkdienst church service
mis mass
een kerkdienst bijwonen to attend a church service
liturgie liturgy
sacrament sacrament
psalm psalm
preek sermon
prediking preaching
preekgestoelte /
kansel
pulpit
hagenpreek field preaching
donderpreek fire-and-brimstone sermon
preken to preach
predikant preacher
kruis cross
crucifix crucifix
kruisteken sign of the cross
een kruisje slaan to make the sign of the cross
kruisiging crucifixion
kruisigen to crucify
het lijden the passion
in tongen praten speaking in tongues
genade grace
discipel /
apostel
apostle
de twaalf discipelen the twelve apostles
abt /
overste
abbot /
prior
abdis /
moeder-overste
abbess /
prioress
monnik monk
non nun
priesterschap priesthood
priester priest
profeet prophet
aalmoezenier chaplain
pastoraat pastoral care
pastoraal pastoral
zendeling missionary
zending /
missie
mission
evangelisatie evangelization
evangelist evangelist
evangeliseren to evangelize
theoloog
theologian
theologie theology
theologisch theological
gezindte /
denominatie
denomination
ziel soul
zondag Sunday
rustdag day of rest
kerkelijk jaar liturgical year
Driekoningen Epiphany
Carnaval Carnival
Paaskring Eastertide
Vastenavond Shrove Tuesday
Aswoensdag Ash Wednesday
Vastentijd /
Veertigdagentijd
Lent
Palmzondag Palm Sunday
Goede Week /
Stille Week
Holy Week
Witte Donderdag Maundy Thursday
Goede Vrijdag Good Friday
Stille Zaterdag Holy Saturday
Pasen Easter
Eerste Paasdag Easter Sunday
Tweede Paasdag Easter Monday
Hemelvaartsdag Ascension Day
Pinksteren Whitsun /
Pentecost
Eerste Pinksterdag Whit Sunday
Tweede Pinksterdag Whit Monday
Kerstkring Christmastide /
Yuletide /
Christmas Season
the Twelve Days of Christmas
Advent Advent
Kerstmis Christmas
Kerstavond Christmas Eve
Eerste Kerstdag Christmas Day
Tweede Kerstdag Boxing Day
amen amen
hallelujah hallelujah

 

 

 
| 2022 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | Webplattegrond |.

Citaat van de dag

"Bekijk vooraleerst de hele wereld om je heen met glinsterende ogen, want de grootste geheimen zijn altijd verborgen op de meest onwaarschijnlijke plekjes. Wie niet gelooft in magie zal het nooit vinden.
Above all, watch with glittering eyes the whole world around you because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don't believe in magic will never find it. "
- Roald Dahl -
(1916-1990)
Engels schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mailVlag van de UK en USA  Information in English.