Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

Evenementen in Nederland

 

14 en 15 december 2019

Charles Dickens Festijn

te Deventer

 

 

Feest- en gedenkdagen in de Engelstalige wereld

 

23 april  - Engeland

Day of St. George (Sint Jorisdag)

De sterfdag van de patroonheilige van Engeland.

 

 

25 april - Australi√ę en Nieuw-Zeeland

Anzac Day 

Veteranendag. Een dag om stil te staan bij alle Austali√ęrs en Nieuw-Zeelanders die hebben gediend en gevallen zijn in gewapende conflicten en vredesoperaties.¬†

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 524
Deze week 2392
Deze maand 6756
Sinds 09-2011 3832483

Materiaaleigenschappen - Properties of materials
 

 

vaste stof solid
vast solid
smelten to melt
(het) smelten melting
gesmolten molten
stollen to solidify
bevriezen to freeze
rijp frost
smeltpunt melting point
vloeistof 1) liquid
2) fluid
vloeibaar 1) liquid
2) fluid
vloeibaarheid 1) liquidity
2) fluidity
druppel drop
verdampen to evaporate
verdamping evaporation
condenseren to condensate
condens condensation
condensatie condensation
gas gas
damp vapour
dampen to vapour
koken to boil
kookpunt boiling point
dauw dew
dauwpunt dew point
stoom steam
stomen to steam
vocht moisture
vochtig humid
vochtigheid humidity
nat wet
droog dry
poeder powder
korrel grain
korrelig granular
korreligheid granularity
brok lump
vlok flake
staaf bar
reep strip
tegel tile
scherf 1) sherd
2) fragment
splinter splinter
folie foil
draad 1) thread
2) string
breekbaar breakable
breekbaarheid breakability
breken to break
gebroken broken
barst 1) crack
2) burst
gebarsten 1) cracked
2) burst
buigen to bend
buigbaar pliable
buigbaarheid pliability
krom 1) bent
2) curved
recht straight
hard hard
zacht soft
zwaar heavy
licht light
scherp sharp
1) bot
2) stomp
blunt
gescheurd torn
scheur tear
scheuren to tear
heel 1) whole
2) intact
kapot broken
1) broos
2) bros
brittle
1) broosheid
2) brosheid
brittleness
taai 1) tough
2) tenacious
taaiheid 1) toughness
2) tenacity
rekken to stretch
rek stretch
uitgerekt stretched
elastisch elastic
elasticiteit elasticity
spannen to strain
gespannen strained
spanning strain
persen to squeeze
geperst squeezed
druk pressure
stroperig 1) viscous
2) viscid
stroperigheid viscosity
stroop viscid
plakkerig sticky
plakkerigheid stickiness
oplossing solution
oplossen to dissolve
oplosbaarheid solubility
concentratie concentration
mengsel mixture
mengen to mix
suspensie suspension
vluchtigheid volatility
vluchtig volatile

 

 

 
Citaat van de dag

"Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
To be or not to be. That's the question. "
- William Shakespeare -
(1564-1616)
Engels toneelschrijver en dichter.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA  Information in English.