Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

Evenementen in Nederland

 

11 en 12 december 2021
Charles Dickens Festijn
te Deventer.
In 2020 gaat het helaas niet door, want Ebenezer Scrooge valt vanwege zijn leeftijd binnen de risicogroep van het Coronavirus.

 

 

Feest- en gedenkdagen in de Engelstalige wereld

 

23 april  - Engeland

Day of St. George (Sint Jorisdag)

De sterfdag van de patroonheilige van Engeland.

 

 

25 april - Australi√ę en Nieuw-Zeeland

Anzac Day 

Veteranendag. Een dag om stil te staan bij alle Austali√ęrs en Nieuw-Zeelanders die hebben gediend en gevallen zijn in gewapende conflicten en vredesoperaties.¬†

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 161
Deze week 1757
Deze maand 11864
Sinds 09-2011 4797245

Ruzie maken - Quarrelling
 

 

boos angry
boosheid anger
woedend furious
woede fury
razend outraged
razernij rage
ruzie quarrel /
argument /
fight /
row
ruzi√ęn to quarrel /
to argue /
to fight /
to row
geruzie quarrelling (UK) /
quarreling (USA)
ruziezoeker quarreller (UK) /
quarreler (USA)
schelden to scold /
to call names
scheldpartij scolding
scheldwoord term of abuse
kwetsen to hurt /
to offend
kwetsing hurting /
offense
beledigen to insult
belediging insult
vloeken to curse /
to swear
vloek curse
obsceen obscene /
profane
obsceniteit obscenity /
profanity
verwensen to maledict
verwensing malediction
kalmeren to calm down
het bijleggen to settle
het goedmaken to make up
vergeven to forgive
vergeving forgiveness
verzoenen to reconcile
verzoening reconciliation
excuses apology
excuses aanbieden to apologise
   
verdorie! darned!
Ik ben boos! I'm angry!
Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld! I'm not angry I'm disappointed!
Ik ben niet teleurgesteld, ik ben boos! I'm not disappointed, I'm angry !
Ik ben niet boos, ik ben woedend! I'm not angry, I'm furious !
Laat me met rust! Leave me alone !
Hou op! Stop it!
Hou op met die strapatsen! Stop the mischief !
Ga weg! Go away !
Ik vind dit geen stijl! This is tasteless !
Dat is niet netjes van je! That's not very nice of you !
Blijf van me af! Don't touch me !
Ben je belazerd?! Are you out of your mind ?!
Dat is belachelijk! /
Dat is van de zotte!
That's preposterous! /
That's ridiculous!
Wel heb je ooit! For crying out loud!
Je liegt dat je barst! You're lying through your teeth!
Je hoeft niet zo uit je slof te schieten! Don't get so bent out of shape!
Ik wil je niet tegen me in het harnas jagen. I'm not trying to antagonize you.
Waar erger je je aan? What's eating you?
Bemoei je met je eigen zaken! Mind your own business!
Wat je zegt is tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend!
What you're saying is insinuating, unfounded and needlessly offensive!
Ik hoop dat je jeuk krijgt op een plek waar je niet kunt krabben! I hope you'll get an itch someplace where you can't scratch it!
Jij bent zo lelijk als de nacht! ~ You're as ugly as sin!
Je bent een nagel aan mijn doodskist! You're a nail in my coffin!
Je bent een beetje een zeurpiet! ~ You're a pain in the ass!
Jij bent duidelijk niet zo'n helder licht! ~ You're not very gifted in the brains department! /
~ You're not the sharpest pencil in the box!
Jullie zijn het schuim der aarde! You're the scum of the earth!
Je bent erg bescheiden. En daar heb je dan ook alle reden toe. You are a modest person, with much to be modest about.
Nog nooit heb ik iemand meegemaakt die zoveel spreekt zonder iets te zeggen als hij. He can compress the most words into the smallest idea of any man I know.
Ik voel me zo beroerd nu je er niet bent. Het is bijna net zo erg als wanneer je er wel bent. I feel so miserable without you, it's almost like having you here.
   
Ik vind jou een.... I think you're ...
tactloze lomperik a tactless lout
ruggengraatloze slappeling a spineless weakling
hersenloze idioot a brainless idiot
overijverige uitslover an overzealous show-off
opportunistische rat an opportunistic rat
egocentrische narcist an egocentric narcissist
graaigrage egoist a greedy self-seeker
kleinzerige aansteller an oversensitive squeamish person
onge√ęmancipeerde holbewoner an unemancipated caveman
intolerante chauvinist an intolerant chauvinist
twistzieke querulant a contentious quarreller
rancuneuze minkukel a rancorous dumb-cluck
onhebbelijke naarling an objectionable nasty sod
infantiele snotneus an infantile rascal
arglistige valserik a deceitful viper
potsierlijke pantoffelheld a ridiculous antihero
zedeloze hedonist a hedonist without morals
harteloze misantroop a heartless misanthrope
karakterloos leeghoofd a characterless featherbrain
liederlijke lichtekooi a lecherous strumpet
loslippige lariekoekverkoper a loose-lipped twaddler
snobistische snoeshaan a snobbish peacock
gluiperige gladjanus a shifty slicker
gevaarlijke gek a dangerous madman
onverzadigbare aandachtsverslaafde an insatiable attention addict
redeloze zeurpiet an unreasonable bore
rebelse onruststoker a rebellious troublemaker
onbeschaafde barbaar an uncivilized barbarian
onbeheerste driftkikker an uncontrolled spitfire
wereldvreemd warhoofd an unworldly scatterbrain
hinderlijk struikelblok an irksome hindrance
dubieus onderwereldfiguur a suspicious underworld character
malafide maffiamaatje a mala fide mafia buddy
ranzige roddelaar a raunchy gossipmonger
de waarheid verkrachtende leugenaar a truth-raping liar
onaangepaste kwibus a maladjusted goofball
zalvende praatjesmaker a smooth-talking rattlehead
pretentieuze praalhans a boastful braggart
kleingeestige kwezel a narrow-minded bigot
slinkse schavuit a devious rogue
brallende branieschopper a bragging bloviator
lanterfantende lamstraal a slothful sluggard
onwelriekende voddenbaal a malodorous ragbag
machtsbeluste tiran a power hungry tyrant
bekrompen boerenkinkel a petty clodhopper
onuitstaanbaar uilskuiken an insufferable ninny
ongeleid projectiel an unguided missile
perverse griezel a creepy pervert
omhooggevallen pauper a presumptuous pauper
hooghartige hufter a haughty boor
xenofobe haatzaaier a xenophobic hatemonger
roofzuchtige rabauw a rapacious ruffian
vileine vlegel a villainous wrongdoer
ongemanierde onverlaat an ill-mannered malefactor
manipulerend mispunt a manipulating miscreant
wispelturige wanbetaler an unsteady defaulter
vuilbekkend viswijf a foul-mouthed fishwife
schietgrage schelm a trigger happy thug
stomme spelbreker a stupid spoilsport
op mijn zenuwen werkende irritanterik a nerve-snapping nuisance
rabiate raddraaier a rabid rapscallion
doortrapte deugniet a double-dyed derelict
zelfgenoegzame zak a self-righteous scumbag
bluffende baantjesjager a bluffing job-hunter
onverbeterlijke booswicht an incorrigible culprit
schaamteloze schobbejak a shameless scallywag
talentloze amateur a talentless amateur
verraderlijke Judas a treacherous Judas
waanzinnige wreedaard an insane savage
hoaxende hypochonder a hoaxing hypochondriac
blunderende brokkenpiloot the worst walking disaster
schijnheilig serpent a sanctimonious serpent
schimpende schurk a scoffing scoundrel
   
Ik bedoelde het niet zo! I didn't mean it that way!
Ik wilde je niet beledigen! I didn't mean to offend you!
Ik wil mijn excuses aanbieden. I wish to apologise.
Excuses aanvaard. Apology accepted.
Kun je me vergeven? Can you forgive me?
Ik vergeef je! I forgive you!
Laten we ons verzoenen. Let's reconcile

 
 
 
 
 
 | 2023 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | Webplattegrond |.

Citaat van de dag

" We zijn te beschaafd geworden om het voordehandliggende te zien. Want de waarheid is heel eenvoudig. Om te overleven moet je vaak de strijd aangaan en om de strijd aan te gaan moet je je handen vies maken. Oorlog is een kwaad, maar vaak het mindere kwaad. Wie het zwaard opneemt sterft door het zwaard en wie het zwaard niet opneemt sterft aan een onwelriekende ziekten.
We have become too civilized to grasp the obvious. For the truth is very simple. To survive you often have to fight, and to fight you have to dirty yourself. War is evil and is often the lesser evil. Those who take the sword perish by the sword, and those who do not take the sword perish by smelly diseases. "
- George Orwell -
(1903-1950)
Engels schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mailVlag van de UK en USA  Information in English.