Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

Evenementen in Nederland

 

11 en 12 december 2021
Charles Dickens Festijn
te Deventer.
In 2020 gaat het helaas niet door, want Ebenezer Scrooge valt vanwege zijn leeftijd binnen de risicogroep van het Coronavirus.

 

 

Feest- en gedenkdagen in de Engelstalige wereld

 

23 april  - Engeland

Day of St. George (Sint Jorisdag)

De sterfdag van de patroonheilige van Engeland.

 

 

25 april - Australi√ę en Nieuw-Zeeland

Anzac Day 

Veteranendag. Een dag om stil te staan bij alle Austali√ęrs en Nieuw-Zeelanders die hebben gediend en gevallen zijn in gewapende conflicten en vredesoperaties.¬†

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 324
Deze week 3638
Deze maand 32506
Sinds 09-2011 3965451

Vogels - Birds
 

algemene vogelterminologie

 

vogel 1) bird
2) fowl
vleugel wing
snavel beak
vliegen to fly
veer feather
ei egg
vogelnest bird nest
broeden to hatch
zingen to sing
sjilpen to chirp
kuiken chick
zeevogel seabird
niet vliegende vogel flightless bird

 

 

 

De belangrijkste vogels
De woordenlijst met vogels werd erg groot, dus heb ik besloten een apart lijstje te maken met de belangrijkste vogelnamen. Dit zijn de woorden die iedereen zou moeten kennen, ook als je verder geen interesse hebt in ornithologie (vogelkunde).

 

 

 

duif 1) dove
2) pigeon
mus sparrow
zwaluw swallow
merel blackbird
nachtegaal nightingale
kraai crow
raaf raven
eend duck
gans goose
(meervoud: geese)
zwaan swan
papegaai parrot
ooievaar stork
1) arend
2) adelaar
eagle
havik hawk
valk falcon
gier vulture
uil owl
pauw 1) peacock
2) peafowl
kip chicken
haan cock
kalkoen turkey
meeuw 1) gull
2) seagull
kolibrie hummingbird
specht woodpecker
pinguin penguin

 

 

 

Heb je wel interesse in ornithologie, dan kun je helemaal los gaan met het bestuderen van deze uitgebreidere lijst van vogelnamen, geordend op verwante soorten.

 

 

duifachtigen columbiformes
duif 1) dove
2) pigeon
tortelduif turtle Dove
houtduif wood pigeon
dodo dodo
diverse zangvogels passerines
leeuwerik lark
mus sparrow
winterkoninkje winter wren
kwikstaart wagtail
zwaluw swallow
spreeuw starling
lijsters thrushes
lijster thrush
merel blackbird
roodborstje robin
nachtegaal nightingale
spotlijster mockingbird
mezen tits
mees 1) tit
2) chickadee
3) titmouse
koolmees great tit
pimpelmees blue tit
kraaiachtigen corvidae
kraai crow
gaai jay
ekster magpie
kauw jackdaw
raaf raven
eendachtigen anatidae
eend duck
gans goose
(meervoud: geese)
nijlgans Egyptian goose
zwaan swan
futen grebes
fuut grebe
dodaars little grebe
kuifduiker 1) Slavonian grebe (UK)
2) Horned Grebe (USA)
papegaaiachtigen psittaciformes
papegaai parrot
kaketoe cockatoo
lori lory
parkiet parakeet
valkparkiet cockatiel
vinkachtigen finches
vink finch
kanarie canary
sijs siskin
ooievaarachtigen ciconiiformes
ooievaar stork
reiger heron
zilverreiger egret
blauwe reiger grey heron
roerdomp bittern
lepelaar spoonbill
ibis ibis
flamingo flamingo
kwak black-crowned night heron
roofvogels birds of prey
1) arend
2) adelaar
eagle
harpij harpy eagle
buizerd buzzard
sperwer sparrowhawk
havik hawk
valk falcon
torenvalk kestrel
kiekendief harrier
gier vulture
condor condor
uil owl
fazantachtigen phasianidae
fazant pheasant
kwartel quail
pauw 1) peacock
2) peafowl
kip chicken
haan cock
1) patrijs
2) veldhoen
partridge
kalkoen turkey
steltloperachtigen charadriiformes
snip snipe
tureluur redshank
kemphaan ruff
grutto godwit
strandloper sandpiper
wulp curlew
regenwulp whimbrel
kluut avocet
plevier plover
1) kieviet
2) kievit
lapwing
meeuw 1) gull
2) seagull
stern tern
albatros albatross
schaarbek skimmer
alk auk
papegaaiduiker Atlantic puffin
zeekoet guillemot
loopvogels ratites
struisvogel ostrich
kiwi kiwi
emoe emu
pelikaanachtigen pelecaniformes
pelikaan pelican
aalscholver cormorant
jan-van-gent northern gannet
kraanvogelachtigen gruiformes
kraanvogel crane
meerkoet coot
andere vogels other birds
koekoek cuckoo
kolibrie hummingbird
specht woodpecker
toekan toucan
pinguin penguin

 

 

 

 

Of geordend op alfabet.

 

aalscholver cormorant
adelaar eagle
albatros albatross
alk auk
arend eagle
blauwe reiger grey heron
buizerd buzzard
condor condor
dodaars little grebe
dodo dodo
duif 1) dove
2) pigeon
eend duck
ekster magpie
emoe emu
fazant pheasant
flamingo flamingo
fuut grebe
gaai jay
gans goose
(meervoud: geese)
gier vulture
grutto godwit
haan cock
harpij harpy eagle
havik hawk
houtduif wood pigeon
ibis ibis
jan-van-gent northern gannet
kaketoe cockatoo
kalkoen turkey
kanarie canary
kauw jackdaw
kemphaan ruff
kiekendief harrier
kieviet (kievit) lapwing
kip chicken
kiwi kiwi
kluut avocet
koekoek cuckoo
kolibrie hummingbird
koolmees great tit
kraai crow
kraanvogel crane
kuifduiker 1) Slavonian grebe (UK)
2) Horned Grebe (USA)
kwak black-crowned night heron
kwartel quail
kwikstaart wagtail
leeuwerik lark
lepelaar spoonbill
lijster thrush
lori lory
meerkoet coot
mees 1) tit
2) chickadee
3) titmouse
meeuw 1) gull
2) seagull
merel blackbird
mus sparrow
nachtegaal nightingale
nijlgans Egyptian goose
ooievaar stork
papegaai parrot
papegaaiduiker Atlantic puffin
parkiet parakeet
patrij partridge
pauw 1) peacock
2) peafowl
pelikaan pelican
pimpelmees blue tit
pinguin penguin
plevier plover
raaf raven
regenwulp whimbrel
reiger heron
roerdomp bittern
roodborstje robin
schaarbek skimmer
sijs siskin
snip snipe
specht woodpecker
sperwer sparrowhawk
spotlijster mockingbird
spreeuw starling
stern tern
strandloper sandpiper
struisvogel ostrich
torenvalk kestrel
tortelduif turtle Dove
toekan toucan
tureluur redshank
uil owl
valk falcon
valkparkiet cockatiel
veldhoen partridge
vink finch
winterkoninkje winter wren
wulp curlew
zeekoet guillemot
zilverreiger egret
zwaan swan
zwaluw swallow

 

 
Citaat van de dag

"Houd de liefde in je hart. Een leven zonder het is als een zonloze tuin met dode bloemen. Het bewustzijn van liefhebben en geliefd zijn voorziet het leven van een warmte en rijkdom dat niets anders vermag
Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. The consciousness of loving and being loved brings warmth and richness to life that nothing else can bring. "
- Oscar Wilde -
(1854-1900)
Iers schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mail

Vertaling Engels nodig?

Engels Vertaalbureau London
At your service!

Vlag van de UK en USA  Information in English.