Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

Evenementen in Nederland

 

11 en 12 december 2021
Charles Dickens Festijn
te Deventer.
In 2020 gaat het helaas niet door, want Ebenezer Scrooge valt vanwege zijn leeftijd binnen de risicogroep van het Coronavirus.

 

 

Feest- en gedenkdagen in de Engelstalige wereld

 

23 april  - Engeland

Day of St. George (Sint Jorisdag)

De sterfdag van de patroonheilige van Engeland.

 

 

25 april - Australië en Nieuw-Zeeland

Anzac Day 

Veteranendag. Een dag om stil te staan bij alle Austaliërs en Nieuw-Zeelanders die hebben gediend en gevallen zijn in gewapende conflicten en vredesoperaties. 

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 56
Deze week 2553
Deze maand 10982
Sinds 09-2011 4769410

Citaten uit de filosofie - Quotations from philosophy
 

Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.
All knowledge, when separated from justice and virtue, is seen to be cunning and not wisdom.
Plato (427-347 BC)

 

Het ononderzochte leven is het niet waard geleefd te worden.
The unexamined life is not worth living.
Plato (427-347 BC)

 

In al het natuurlijke is er iets wonderlijks.
In all things of nature there is something of the marvelous.
Aristoteles / Aristotle (384-322 BC)

 

ëén zwaluw maakt nog geen zomer, net zo min als één mooie dag of korte tijd van gelukzaligheid iemand een gelukkig mens kunnen maken.
One swallow does not make a summer, neither does one fine day or brief time of happiness does not make a person entirely happy.
Aristoteles / Aristotle (384-322 BC)

 

In tijden van oorlog zwijgen de wetten.
Law stands mute in the midst of arms.
Cicero (106-43 BC)

 

De wereld is als een boek, waaruit zij die niet reizen maar één pagina lezen.
The world is a book, and those who do not travel read only a page.
Sint Augustinus van Hippo / St. Augustine of Hippo (354-430)

 

Als jongeman bad ik tot God: "Geef me kuisheid en matigheid. Maar nu nog even niet."
As a youth I prayed to God, "Give me chastity and continence. But not yet now."
Sint Augustinus van Hippo / St. Augustine of Hippo (354-430)

 

U heeft ons voor Uzelf geschapen, o Heer, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U.
You have made us for Yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you.
Sint Augustinus van Hippo / St. Augustine of Hippo (354-430)

 

De mens is de mens een wolf.
Man is a wolf to other men.
Thomas Hobbes (1588-1679)

 

Ik denk, dus ik ben.
I think, therefore, I am
René Descartes (1596-1650)

 

Wijsheid begint bij twijfel.
Doubt is the origin of wisdom.
René Descartes (1596-1650)

 

Laten we lezen en laten we dansen. Deze twee vormen van vermaak zullen de wereld nooit kwaad doen.
Let us read, and let us dance. These two amusements will never do any harm to the world.
Voltaire (1694-1778)

 

De mens wordt vrij geboren, maar overal is hij geketend.
Man is born free but everywhere he is in chains.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

 

Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.
Two things fill the mind with ever-increasing wonder and awe, the more often and the more intensely the mind of thought is drawn to them: the starry heavens above me and the moral law within me.
Immanuel Kant (1724-1804)

 

Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.
When you gaze long into an abyss, the abyss gazes also into you.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

 

Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.
There are no facts, only interpretations.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

 

Waarom bestaat er eigenlijk iets, en waarom niet niets? Dat is de vraag.
Why are there beings at all, and why not rather nothing? That's the question.
Martin Heidegger
(1889-1976)

 

Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen.
Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

 

De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld.
The limits of my language are the limits of my world.
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

 

De mens is veroordeeld tot vrijheid.
Man is condemned to be free.
Jean Paul Sartre (1905-1980)

 

Het leven is op zich zinloos. Je moet er zelf zin aan geven.
Life has no meaning a priori. It is up to you to give it a meaning.
Jean Paul Sartre (1905-1980)

 

De hel, dat zijn de anderen.
Hell is other people.
Jean Paul Sartre (1905-1980)

 

Als je Atlas zou zien, de reus die de wereld op zijn schouders draagt, als je hem zo zag staan, het bloed over zijn borstkas lopend, zijn knieën knikkend, zijn armen bevend, maar nog steeds proberend de wereld overeind te houden met zijn laatste krachten, en hoe meer hij zijn best doet, hoe zwaarder de last van de wereld op zijn schouders drukt, wat zou je hem zeggen te doen? Zijn schouders op te halen.
If you saw Atlas, the giant who holds the world on his shoulders, if you saw that he stood, blood running down his chest, his knees buckling, his arms trembling but still trying to hold the world aloft with the last of his strength, and the greater his effort the heavier the world bore down on his shoulders what would you tell him to do? To shrug.
Ayn Rand (1905-1982)

 

Mijn filosofie is in wezen het concept van de mens als een heroïsch wezen, met zijn eigen geluk als hoogste morele doel in zijn leven, met productieve prestaties als zijn edelste bezigheid, en de rede als zijn enige onvoorwaardelijke gebod.
My philosophy, in essence, is the concept of man as a heroic being, with his own happiness as the moral purpose of his life, with productive achievement as his noblest activity, and reason as his only absolute.
Ayn Rand (1905-1982)

 Beschaving is de voortgang naar een maatschappij van privacy. Het hele bestaan van de wilde is openbaar, bepaald door de wetten van zijn stam. Beschaving is het proces dat de mens bevrijdt van andere mensen.
Civilization is the progress toward a society of privacy. The savage's whole existence is public, ruled by the laws of his tribe. Civilization is the process of setting man free from men.
Ayn Rand (1905-1982)

 
| 2023 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | Webplattegrond |.

Citaat van de dag

" We hebben geen toverkracht nodig om onze wereld te veranderen. De kracht die we nodig hebben dragen we al in onszelf. De kracht om ons iets beters voor te stellen.
We do not need magic to transform our world. We all carry the power we need inside ourselves already. We have the power to imagine better. "
- J.K. Rowling -
(1965-)
Engels schrijfster.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mailVlag van de UK en USA  Information in English.