Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

Evenementen in Nederland

 

11 en 12 december 2021
Charles Dickens Festijn
te Deventer.
In 2020 gaat het helaas niet door, want Ebenezer Scrooge valt vanwege zijn leeftijd binnen de risicogroep van het Coronavirus.

 

 

Feest- en gedenkdagen in de Engelstalige wereld

 

23 april  - Engeland

Day of St. George (Sint Jorisdag)

De sterfdag van de patroonheilige van Engeland.

 

 

25 april - Australië en Nieuw-Zeeland

Anzac Day 

Veteranendag. Een dag om stil te staan bij alle Austaliërs en Nieuw-Zeelanders die hebben gediend en gevallen zijn in gewapende conflicten en vredesoperaties. 

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 349
Deze week 912
Deze maand 15443
Sinds 09-2011 4973258

De Bergrede
Het Evangelie volgens Matthëus 5: 1-12
The Gospel according to Matthew 5: 1-12

 

 

Het eerste deel van de Bergrede.

 

 

De Bergrede The Sermon on the Mount
Bij het zien van al die mensen,
ging Jezus de berg op.
Toen Hij neergezeten was,
kwamen Zijn discipelen bij Hem.
Hij opende zijn mond,
en onderwees hen, door te zeggen:
"Zalig zijn de armen van geest,
want van hun is het Hemelse Koninkrijk.
Zalig zijn zij die treuren;
want zij zullen getroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen;
want zij zullen de aarde beërven.
Zalig zijn zij die hongeren
en dorsten naar gerechtigheid;
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen;
want zij zullen barmhartigheid ontmoeten.
Zalig zijn zij die een zuiver hart hebben,
want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vredestichters;
want zij zullen
Gods kinderen genoemd worden.
Zalig zijn zij die
vervolgd worden om de gerechtigheid; want van hun is het Hemelse Koninkrijk.
Zalig bent u,
als de mensen u uitschelden,
en vervolgen, en kwaad van u spreken,
vanwege Mij.
Wees blij en juich;
want u wordt rijkelijk beloond
in de hemel.
want zo ook
hebben zij de profeten vervolgd,
die vóór u kwamen. "
Seeing the multitudes,
Jesus went up onto the mountain. When He had sat down,
His disciples came to Him.
He opened His mouth
and taught them, by saying,
Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the Kingdom of Heaven.
Blessed are those who mourn,
for they shall be comforted.
Blessed are the gentle,
for they shall inherit the earth.
Blessed are those who hunger
and thirst after righteousness,
for they shall be filled.
Blessed are the merciful,
for they shall obtain mercy.
Blessed are the pure in heart,
for they shall see God.
Blessed are the peacemakers,
for they shall
be called children of God.
Blessed are those who have been persecuted for righteousness' sake,
for theirs is the Kingdom of Heaven.
Blessed are you
when people reproach you,
persecute you, and speak ill of you,
because of Me.
Rejoice, and be exceedingly glad,
for great is your reward
in heaven.
For that is
how they persecuted the prophets
who were before you. "
Engelse tekst gebaseerd op de World English Bible.
Nederlandse tekst gebaseerd op de Statenvertaling.
Beide versies met tekstuele aanpassingen. De teksten op deze site zijn bedoeld om Engels te leren. Daarom heb ik beide versies aangepast om ze meer op elkaar aan te laten sluiten.

 


| 2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | Webplattegrond |.

Citaat van de dag

" Er bestaat een zeker genoegen in de waanzin dat niemand dan de waanzinnigen kent.
There is a pleasure sure in being mad, which none but madmen know. "
- John Dryden -
(1631-1700)
Engels dichter.

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?


E-mailVlag van de UK en USA  Information in English.