Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

Evenementen in Nederland

 

11 en 12 december 2021
Charles Dickens Festijn
te Deventer.
In 2020 gaat het helaas niet door, want Ebenezer Scrooge valt vanwege zijn leeftijd binnen de risicogroep van het Coronavirus.

 

 

Feest- en gedenkdagen in de Engelstalige wereld

 

23 april  - Engeland

Day of St. George (Sint Jorisdag)

De sterfdag van de patroonheilige van Engeland.

 

 

25 april - Australië en Nieuw-Zeeland

Anzac Day 

Veteranendag. Een dag om stil te staan bij alle Austaliërs en Nieuw-Zeelanders die hebben gediend en gevallen zijn in gewapende conflicten en vredesoperaties. 

Lees meer...

Statistiek

Vandaag 94
Deze week 433
Deze maand 7708
Sinds 09-2011 4691314

Johannes 3
 

Het Evangelie volgens Johannes 3: 12-21
The Gospel according to John, 3: 12-21

 

 

Want alzo lief had God de wereld... For God so loved the world.....
Als Ik u van aardse zaken vertel,
en u niet gelooft,
hoe zult u geloven,
als Ik van hemelse zaken zou spreken?
Niemand is opgestegen naar de hemel,
behalve Hij,
die uit de hemel neergedaald is,
namelijk de Mensenzoon,
Die in de hemel is.
Zoals Mozes de slang in de woestijn omhooggeheven heeft,
zo ook moet de Mensenzoon
opgeheven worden;
Opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven mag hebben.
Want alzo lief had God de wereld, dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, Opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven mag hebben.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld,
om de wereld te veroordelen,
maar opdat de wereld gered zou worden
door Hem.
Wie in Hem gelooft,
wordt niet veroordeeld,
maar wie niet gelooft,
is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
Dit is het oordeel,
dat het licht in de wereld gekomen is,
en de mensen hielden van de duisternis meer dan van licht,
want hun werken waren kwaad.
Want een ieder, die kwaad doet,
haat het licht,
en komt niet tot het licht,
zodat zijn werken niet ontdekt worden.
Maar wie de waarheid doet,
komt tot het licht,
zodat zijn werken zichtbaar worden,
dat zij in God gedaan zijn.
If I told you earthly things,
and you don't believe,
how will you believe
if I tell you heavenly things?
No one has ascended into heaven,
but He,
Who descended out of heaven,
the Son of Man,
who is in heaven.
As Moses in the wilderness
lifted up the serpent
even so must the Son of Man
be lifted up,
that whoever believes in him
should not perish,
but have eternal life.
For God so loved the world,
that he gave his one and only Son,
that whoever believes in him
should not perish,
but have eternal life.
For God didn't send His Son
into the world,
to judge the world,
but that the world should be saved, through Him.
He who believes in Him,
is not judged.
He who doesn't believe
has been judged already,
for he has not believed in the name,
of the one and only Son of God.
This is the judgment,
that the light has come into the world, and men loved the darkness
rather than the light;
for their works were evil.
For everyone who does evil
hates the light,
and doesn't come to the light,
lest his works would be exposed.
But he who does the truth
comes to the light,
that his works may be revealed,
that they have been done in God.

 

 
Engelse tekst gebaseerd op de World English Bible.
Nederlandse tekst gebaseerd op de Statenvertaling.
Beide versies met tekstuele aanpassingen. De teksten op deze site zijn bedoeld om Engels te leren. Daarom heb ik beide versies iets aangepast om ze meer op elkaar aan te laten sluiten.

 

 

 
| 2022 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | Webplattegrond |.

Citaat van de dag

"Bekijk vooraleerst de hele wereld om je heen met glinsterende ogen, want de grootste geheimen zijn altijd verborgen op de meest onwaarschijnlijke plekjes. Wie niet gelooft in magie zal het nooit vinden.
Above all, watch with glittering eyes the whole world around you because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don't believe in magic will never find it. "
- Roald Dahl -
(1916-1990)
Engels schrijver.

Advertenties

Uw advertentie hier?
E-mailVlag van de UK en USA  Information in English.